Yhdistyksen jäsenenä saat etuja ja olet osana keppihevosharrastajia.

Kilpatuomarikoulutus

SKHH Ry:n viralliseksi tuomariksi pääsee kilpatuomarikoulutuksen kautta.

Miten kouluttaudun viralliseksi tuomariksi?

Vuonna 2024 pitkäaikainen Valmentajavalmennus muuttuu Kilpailutuomarikoulutukseksi. Tämän uudistuksen tavoitteena on keventää koulutuksen kuormittavuutta järjestäjille sekä suunnata toimintaa panostamaan enemmän laadukkaiden kilpailutuomareiden koulutukseen este- ja kouluratsastukseen.

Kilpailutuomarikoulutus tähtää tuomarointi- ja valmennustaitojen siirtämiseen sukupolvelta toiselle. Toiminta on nuorten nuorille pyörittämää ja se perustuu vapaaehtoisten, aiemmin kurssin käyneiden uutteraan työhön. Valmistuvien tuomareiden toivotaan toimivan tulevaisuudessa tuomareina ja kilpailujärjestäjinä.

          Koulutus suoritetaan joko este- tai koulupuolelle. Voit osallistua kerrallaan vain jomman kumman lajin koulutukseen. Ikärajaa meillä ei ole, mutta yleinen ikäsuositus on 12-vuotiaasta eteenpäin.

          Koulutuksen käyneet saavat virallisen tuomarin tittelin. Yhdistyksen järjestämä kurssi ei kuitenkaan anna virallista toimilupaa tai tutkintoa. Tarkoituksena on tarjota koko maan laajuisesti yhä paremmin tehtäviensä tasalla olevia, aktiivisia tuomareita ja näin nostaa yhteisön sisäistä tietotaitoa. Yhdistys ei ota vastuuta valmistuvien tuomareiden toimista jatkossa.

 

– SKHH ry pidättää oikeuden virallisen valmentajan ja tuomarin tittelin poisvetämiseen pysyvästi tai väliaikaisesti väärinkäytöstilanteissa.

Hakuprosessi

 • Osallistujille ei ole tarkkoja tasovaatimuksia, mutta kokemusta keppihevosilla valmentamisesta, kilpailemisesta ja/tai tuomaroinnista vaaditaan. Lisäksi tuntemus omasta lajista ja sen kilpailusäännöistä on välttämätöntä kurssin läpäisemiseksi. Koulutus sisältää netissä tehtäviä suomenkielisiä tehtäviä, jotka perustuvat oheiseen kirjallisuuteen.

  Kurssille pääsijät valitaan hakemuksen perusteella. Hakuprosessissa painotetaan

            kokemusta tuomaroinnista + valmentamisesta

            lajituntemusta

            halua kehittyä ja näkemystä omasta tekemisestä

            oman tekemisen kriittistä arviointia, omien vahvuuksien ja kehitettävien asioiden tunnistamista

Verkkokoulutus 2024

Osallistuvien tulee olla yhdistyksen jäseniä ja maksaneet kyseisen vuoden jäsenmaksun (lue lisää liittymisestä täältä).  Ilmoittautuminen alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan lähempänä. Kurssille valitaan mukaan hakemusten perusteella enintään 15 osallistujaa (ohjaajat voivat jättää täyttämättä paikkoja, mikäli hakijoissa ei ole soveltuvia), poislukien tutkintoaan toisella lajilla täydentävät. Ilmoittautumisjärjestyksellä ei ole väliä.

 

Koulutuksen suoritus ja vaiheet:

1. Kehonhuolto ja kommunikaatio

          Ensimmäisessä kokeessa käsitellään kehonhuoltoa, kommunikaatiotaitoja ja tuomarin tehtävissä vastaan tulevia haastavia tilanteita. Koe on sama ja pakollinen molempia lajeja suorittaville. Kokeessa on monivalintakysymyksiä sekä avoimia kirjallisia kysymyksiä. Tehtävät pisteytetään ja läpipääsy määritetään pisteiden perusteella. HUOMIOI KOEPÄIVÄMÄÄRÄT, Koepäivänä on oltava paikalla osiosta läpipääsemiseksi. Kokeet suoritetaan verkossa.

          Läpipääsyraja määritetään ensimmäisenä vuonna tulostason perusteella kun kaikki ovat palauttaneet kokeen. Tulokset lähetetään kaikille samaan aikaan. Tuloksissa näet saamasi pisteet ja lyhyet palautteet kirjallisista tehtävistä, monivalintojen oikeita vastauksia ei julkaista, mutta voit vapaasti kysyä sähköpostitse tarkentavia kysymyksiä omista tuloksistasi.

          Mikäli koe ei mene läpi, uusinta tapahtuu seuraavana vuonna.

2. Tuomarikoe

          Tuomarikoe on lajikohtainen ja voit suorittaa yhtenä vuonna vain toisen: este- tai kouluratsastukseen suuntautuvan kokeen. Mikäli haluat seuraavana vuonna täydentää toisen puolen, voit tehdä vain tuomarikokeen. Ennen vuotta 2024 koulutuksen käyneet voivat täydentää toisen lajin tuomarikokeen osalta. HUOMIOI KOEPÄIVÄMÄÄRÄT! Koepäivänä on oltava paikalla osiosta läpipääsemiseksi. Kokeet suoritetaan verkossa.

          Tuomarikokeen kysymykset ovat laji- ja sääntötuntemukseen pohjautuvia monivalintakysymyksiä sekä tuomarointitehtäviä.

          Tuomarikoetta pääsee suorittamaan kun ensimmäinen vaihe on suoritettu hyväksytysti. Linkin saat sähköpostitse.

          Läpipääsyraja määritetään ensimmäisenä vuonna tulostason perusteella kun kaikki ovat palauttaneet kokeen. Tulokset lähetetään kaikille samaan aikaan. Tuloksissa näet saamasi pisteet ja lyhyet palautteet kirjallisista tehtävistä, monivalintojen oikeita vastauksia ei julkaista, mutta voit vapaasti kysyä sähköpostitse tarkentavia kysymyksiä omista tuloksistasi.

Kouluttajat

Kouluttajat ovat aiemmin vastaavan koulutuksen saaneita harrastajia. Kaikki valmistuneet ovat erittäin tervetulleita liittymään kouluttajatiimiin ja tekemään materiaaleja. 

Mikäli sinulla on kysyttävää, laita viestiä osoitteeseen:

valmentajavalmennus@skhhry.fi

2024 Tuomarikoulutuksen aikataulu

  1. Ilmoittautuminen/haku verkkokurssille 6.5.-20.5.
  2.  Viestit koulutukseen valituille 3.6. sekä kehonhuolto- ja kommunikaatio- osion materiaalit
  3. 26.6. 1. Osion koe
  4. 1. Osion kokeiden tulokset, sekä Tuomarointikokeen materiaalit 2. osioon päässeille 3.7.
  5. 17.7. 2. Osion koe
  6. Koulutuksen läpipäässeet, sekä 2. osion kokeiden tulokset  julkaistaan 1.8.

Ilmoittautuminen verkkokoulutukseen

Vuoden 2024 koulutukseen ilmoittautuminen on suljettu.

Löydät täältä vuoden 2022 kurssille hyväksytyt ja hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Ilmoittautuminen on sitova! Kurssista pääsee läpi suoritettuaan kaikki tarvittavat osakokeet. Voit osallistua vain joko este- tai kouluosuuteen yhdellä suorituskerralla ja kaikki lajikohtaiset on tehtävä kyseisestä lajista.